PHOTO: Nhà hàng Chay Đạo An 26 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Chay Đạo An
Nhà hàng Chay Đạo An 26 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đã áp dụng mô hình thực phẩm sạch, an toàn, lành mạnh, đủ dinh dưỡng, hữu cơ, sinh thái và có lượng phát thải thấp theo mô hình khép kín từ trang trại tới bàn ăn. Dưới đây là hình ảnh khai trương Nhà hàng Chay Đạo An 26 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
ad8b21a6-2b86-4b41-974b-fa5046308913-1685489451.jpeg
84af2be7-28d8-4056-8348-318f42b9445d-1685489490.jpeg
1147130b-ad74-4d49-91ab-12313643bab6-1685489584.jpeg
52ae2af9-9532-4ead-af9b-bfd03e07c515-1685490269.jpeg
dfdf5527-0e39-47c5-9f37-8d4ef678f5b6-1685490300.jpeg
028a7d2e-f966-4307-9e59-11cc5f60b690-1685490333.jpeg
ff7c5051-1130-4fd4-83f3-952a8c02d0ed-1685490386.jpeg
2fa6659f-2b4b-43cb-b583-a910dc7509fb-1685490423.jpeg  
3b4192e6-bb9a-4c57-bd4e-50e8d6bdbf32-1685490447.jpeg
e9cdf4b4-a014-40db-85ec-987020f332e9-1685490474.jpeg
0a2896c7-df3b-4846-9579-5cc394067625-1685490512.jpeg
5b1834f4-6cb6-4a90-9509-e9d51912d9f4-1685490885.jpeg
da38b411-426e-4f3c-90be-7cb855768d75-1685490941.jpeg
76b4bf35-abdf-4187-845c-ef650f30121f-1685490963.jpeg
8998fab3-38bf-4228-adbb-dd92945e85b6-1685494227.jpeg
07558e93-a9c4-4620-9002-fe1bb224942c-1685494253.jpeg
db82388f-46a6-4983-9abb-8ab97e25875c-1685494279.jpeg
0af67db4-ba0a-4d63-9831-926a9888893a-1685494301.jpeg
b53eedce-3cc5-476d-ad79-26ffcdd854f6-1685494353.jpeg
1ad09c73-db4b-42dc-86fe-dcc58e0f592c-1685494376.jpeg
cb86efa8-128d-407d-8068-a6ac4347666e-1685494376.jpeg
0bb35fb2-38e6-41a1-b022-9bd5fb7ff1a9-1685494441.jpeg
611a9736-1821-4494-bcb8-a5ee7468e880-1685494441.jpeg
d753b442-b8ab-451f-9584-511d7b813973-1685494517.jpeg
ca0de0d2-697f-4081-948f-cf4dbd486dfb-1685505329.jpeg
d0346102-8bae-47e5-b5ee-5ccf961cacb9-1685494610.jpeg
5a0d4e98-20ac-48c2-b0ee-dce0f4ea089f-1685494633.jpeg


Đang cập nhật...

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ