Diễn đàn

Tuyên Quang: Phật giáo thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” 

Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong hai ngày 26 -27/5 xác định công tác phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ